Crazystar

Herb Interakcje z St …

Abstrakcyjny WPROWADZENIE Niektóre dostępne w handlu Dziurawiec zwyczajny Ekstrakty oceniano pod kątem możliwych interakcji lekowych WPŁYW NA Dziurawiec zwyczajny cytochromu P450 enzymy i glikoproteiny P Konwencjonalnych leków dotkniętych Dziurawiec zwyczajny SJW Wykazano klinicznie interakcje z wieloma lekami (tablice II i III), w tym środki immunosupresyjne, środki antykoncepcyjne, chorób sercowo-naczyniowych, anty-HIV i leki przeciwnowotworowe, leki przeciwlękowe,…

Doktor de los placki pl Chicago …

El dr Antonio José Reyes puede ayudarle rezolwer sus problemas de Oido, nariz y garganta Qué es la Otorrinolaringologíza? Es la especialidad médica que se ocupa del Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de oízrobić nariz, garganta, y de la patologídel cuello. Es una especialidad médico-quirúrgica. Algunas enfermedades se tratan con medicamentos y otras requieren…

FDA zatwierdza lenvatinib przerzutowego …

Z amerykańskiego Stowarzyszenia tarczycy: We współpracy z Food and Drug Administration (FDA), a jako usługa dla naszych członków, ATA zapewni aktualności odnośnie niedawnych aprobat FDA i innych ważnych działań FDA (np zaktualizowane informacje na temat bezpieczeństwa nowych informacji przepisywania) dotyczących terapii dla chorych na raka. Pozwoli to agencja poinformować onkologów i specjalistów w dziedzinach związanych…

Herbal Leczenie Nieregularne …

Symplocos racemosa (Lodhra), Guattaria longifolia (Ashok), Cichorium intybus (Kasani), Dolichos Biflorus (Shvetbij), Areca catechu (Supari), Putradantl, Actiniopteris dichotoma (Morpnkhi), Bovista Spisis (Pataltumbi), Barringtonia acutangula (Smundarphal) Randia dumetorum (Menphal) Sphaeranthus indicus (Tapsivni) Bombax malabaricum (Mochras), Amaranthus spinosus (Kandera), Ipomoea quamoclit (Eshkpencha) Putranjiva roxburghii (Putrajiva), Piper longum (Pipal) Cossypium herbaceum (Sutrapushp), Ipomoea sepiaria (Putrakanda) Saussurea lappa (Kut)…

Zatrucie pokarmowe pozew

Każdego roku miliony ludzi na całym świecie zawrzeć zatrucie pokarmowe. Większość ludzi odzyskać stosunkowo szybko i łatwo, ale w niektórych przypadkach istnieją poważne problemy zdrowotne, znaczna stracony czas pracy, a nawet śmierć. Żywność zatrucia Pozew może być odpowiednie w takich sytuacjach, jako sposób uzyskania środków prawnych za straty poniesione. Źródło muszą być identyfikowane Aby realizować…