Crazystar

Placówki służby zdrowia, gdzie można uzyskać obrzezani.

Medycyna obrzezanie mężczyzn:

Zdarzenia niepożądane: 0800 212 685

LifeLine Southern Africa

24-godzinny serwis interwencji kryzysowej. "Emocjonalne stacja pierwszej pomocy", Bezpłatne, poufne poradnictwo telefoniczne, doradztwo gwałt, uraz doradztwo, poradnictwo AIDS, a także szereg innych usług.

Krajowa linia porady: 0861-322-322

Doradcy pomogą dzwoniących z wyzwań, takich jak uraz, samobójstwa i zagadnień relatioship.

Krajowa infolinia AIDS: 0800-012-322 oraz aidshelpline.org.za

Informacji poufnych wsparcia HIV / AIDS

Przestań Przemocy infolinii: 0800-150-150

Znajdź więcej przydatnych telefonów zaufania

RELATED POSTS

Comments are closed.