Crazystar

Rozważania zapalenia wątroby typu C leczenie …

Rozważania zapalenia wątroby typu C leczenie ...

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C Virus (HCV): Postępowanie lecznicze

Z Department of Veterans Affairs Programu Narodowego Centrum zasobów zapalenia wątroby typu C oraz Narodowego Programu wirusowe zapalenie wątroby w Biurze Usług opieki nad pacjentem

Zmieniony 28 marca 2016 roku (Wersja 508-zgodny wkrótce )

Zawartość

Dla pełnej wersji PDF, kliknij tutaj

Wprowadzenie

Ta wersja (28 marca 2016) zawiera aktualizacje schematów leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV), genotyp 1, 2, 3 lub 4. Wprowadzenie została zmieniona w celu uwzględnienia nowej sekcji zatytułowanej "Interpretacja oporu polimorfizmów stowarzyszonych." Dodatkowe zmiany obejmują aktualizacje na interakcje z innymi lekami, aby zapewnić lekarzom wskazówek dotyczących jednoczesnego stosowania leków HCV i innych leków, w tym leków antyretrowirusowych HIV (Załącznik A, tabele A4 i A5). Informacje na temat genetycznych odporność na HCV i przykładowe raporty zostały włączone (Załączniki B i C). Zespół nadal zalecają pacjentom HCV zakażonych HIV / HCV otrzymują te same schematy przeciwwirusowe jak pacjentów zakażonych jedynie HCV.

RELATED POSTS

Comments are closed.